Rozpočty organizace

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

(v tis. Kč)

 

Rok 2021

Výnosy celkem

2 700
příspěvek zřizovatele - provozní 1362
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) 0
provozní dotace z jiných zdrojů 1338
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 0
ostatní výnosy 0

Náklady celkem

2 700
osobní náklady 2 524
odpisy 0
energie 0
ostatní náklady 176

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

(v tis. Kč)

 

Rozpočet na rok 2022

Výnosy celkem

3 166
příspěvek zřizovatele - provozní 1 366
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním) 0
provozní dotace z jiných zdrojů 1 800
zúčtování 403 do výnosů 0
zapojení fondů do výnosů 0
ostatní výnosy 0

Náklady celkem

3 166
osobní náklady 2 866
odpisy 0
energie 0
ostatní náklady 300

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA LÉTA 2023 - 2024

(v tis. Kč)

 

Rok 2023

Rok 2024

Výnosy celkem

3 300 3 400
příspěvek zřizovatele 1 400 1 400
provozní dotace z jiných zdrojů 1 900 2 000
zúčtování 403 do výnosů 0 0
zapojení fondů do výnosů 0 0
ostatní výnosy 0 0

Náklady celkem

3 300 3 400
osobní náklady 3 100 3 200
odpisy 0 0
ostatní náklady 200 200