Obchod s lidmi

Obchod s lidmi je nelegální trestou činností prováděnou za účelem zisku. Její živnou půdou utváří chudoba, nedostatek vzdělání a často i důvěřivost. Pachatelé se zaměřují na děti, dospělé osoby a její specifickou odnoží je obchodování s orgány z rozvojových zemí. 

Ochod s dětmi

Jedná se o adopce, kdy je zájemcům předáno za vysokou úplatu nelegálně získané dítě.

Sexuální vykořisťování

Zotročení dětí a žen k provádění sexuálních praktik a natáčení pornografie. Mezi používané metody  patří nalákání důvěřivých osob na nereálné silby, zneužití jejich tísnivé situace, vydírání a často i násilí.

Pracovní vykořisťování

Využívání obtížné situace osob k jejich najímání za nízkou mzdu, neúplné vypácení mzdy, zneužívání jazykové bariéry, využívání nelegálnosti pobytu, někdy i odejmutí cestovních dokladů.

Obchodování s lidmi můžeme nazvat novodobým otroctvím. 

Případy řeší orgány činné v trestním řízení, pomoc obětem systematicky postytuje organizace La Strada.

La Strada

Tel.: +420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77
E-mail: lastrada@strada.cz

Dorozumívací jazyk český a anglický, v pondělí a pátek i ruský a rumunský, úterý až čtvrtek bulharský.