Důvěra

Důvěra je zvláštní a křehké slovo. Vyrůstá z očekávání, že nám někdo porozumí, bude nám schopen a ochoten pomoci. Důvěra souvisí také s diskrétností a pro většinu lidí je nejvyšší zárukou diskrétnosti anonymita. Linky důvěry jsou proto vždy anonymní, což funguje na straně volajícího i volaného, a tato anonymita umožňuje oboustraně bezpečnou práci a případnou pomoc. Součástí anonymity je už fakt, že se na telefonu linky nezobrazuje číslo volajícího. Hovory nejsou nahrávány a pořizuje se o nich pouze stručný zápis pro vnitřní potřebu linky. Ten slouží k tomu, aby se při opakovaných voláních konzultanti rychleji orientovali a mohli účinněji pomáhat. Linky důvěry poskytují výhradně telefonické konzultace a nejsou určeny pro osobní styk, který anonymitu porušuje.

Jak může linka důvěry pomoci?

Způsobů pomoci je mnoho a liší se případ od případu. Zjednodušeně lze však říci, že jde o dobré slovo, radu či informaci. V našem týmu pracují odborníci mnoha profesí, kteří mají vedle vlastních zkušeností i poznatky z oboru a řešení podobných případů. Linka SOS sestavila a neustále aktualizuje databázi organizací, institucí a odborníků, další informace může vyhledat prostřednictvím internetu. Pro určité okruhy problémů jsou rovněž vytvořeny specializované linky, na které mohou být klienti nasměrováni. Vždy však stále platí, že tím, kdo udělá konečné rozhodnutí, je sám volající.