Linka SOS Zlín - telefonická krizová pomoc informuje.

Dne 18. 7. 2019 /čtvrtek/ z důvodu údržby telefonního spojení pevné linky 577 431 333 dojde k výpadku (na 20 min) v době od 00:00 - 06:00.

K dispozici je mobilní telefon: 778 400 170.

Aids

Syndrom získaného imunodeficientu, původcem onemocnění je virus HIV. K infekci dochází zejména krevní cestou a nechráněným pohlavním stykem. Inkubační doba činí 2 – 6 týdnů, během ní se dostavují příznaky podobné onemocnění chřipkou, po odeznění již nejsou pozorovány řádné obtíže. Přibližně za 10 let propukne onemocnění AIDS, léčba průběh nemoci zpomaluje.

Celý text

Bolest

Bolest je reakce organismu na škodlivý podnět, z tohoto hlediska se jedná o varovný a prospěšný signál. Upozorňuje nás na skutečné i hrozící poškození tkáně. Jsou však i případy, kdy poškození nehrozí a přesto je bolest pociťována. Chronická bolest má nepříznivý dopad na psychiku a může vést i k depresivním stavům.

Celý text

Drogy

Slovem droga se poněkud nepřesně označují chemické látky působící na nervovou soustavu. Mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Mnoho z nich je návykových, proto se někdy používá i termín návykové látky. Časté užívání psychoaktivních látek může vést ke vniku psychické a fyzické závislosti.

Celý text

Využijte služeb anonymní krizové LINKY SOS Zlín, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

Homosexualita

Jako homosexualita se uznačuje orrientace především nebo výhradně na osoby stejného pohlaví. Nositel mužské homosexuality je označován jako gay, nositelka ženské homosexuality je označována jako lesba. Homosexuální chování bylo v různých civilizacích akceptováno i tresnáno, v Československém právním řádu dochází k jeho dekriminalizaci v roce 1961. Příčina homosexuální orientace není dodnes spolehlivě objasněna.

Celý text

Nadváha

Energetická rezerva člověka se ukládá v tukové tkáni. Pokud stoupne na na obvyklou úroveň, ohrožuje jeho zdraví. Má dvě formy a to nadváhu a obezitu. Příčin může být celá řada. Patří sem zejména přejídání, nevhodná kvalita a složení potravy, nedostatek pohybu, hormonální vlivy, dědičnost. V České republice podle statistických údajů Státního, zdravotního ústavu trpí téměř každý druhý člověk nadváhou a čtvrtý obezitou.

Celý text

Obchod s lidmi

Obchod s lidmi je nelegální trestou činností prováděnou za účelem zisku. Její živnou půdou utváří chudoba, nedostatek vzdělání a často i důvěřivost. Pachatelé se zaměřují na děti, dospělé osoby a její specifickou odnoží je obchodování s orgány z rozvojových zemí.

Celý text

Onkologická problematika

Nádorová onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je, že se některé populace buněk vymknou kontrole a začnou se překotně množit. Pokud je onemocnění včas rozpoznáno, je z pravidla velká šance na úplné uzdravení nebo dlouhý život bez větších problémů. Proto je tak důležité upozornit lékaře na všechny abnormality ve zdravotním stavu.

Celý text